Europa kampt met schaarste aan pallet- en verpakkingshout!

Europa kampt met schaarste aan pallet- en verpakkingshout!

De beschikbaarheid van verpakkingshout reduceert in snel tempo. Steeds meer landen w.o. China importeren hout uit Europa. Door de sterke economische groei stijgt de vraag naar houten pallets. Hierdoor stijgen de prijzen en ontstaat schaarste. De Rotom Groep streeft ernaar om haar klanten zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van deze schaarste door de internationale sourcing en spreiding van leveranciers over de verschillende markten zoals Oost Europa (Letland, Estland en Litouwen), Noord Europa (Finland, Zweden, Noord Rusland en Denemarken), maar ook dichter bij huis als Duitsland en Nederland.

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), en dus ook Rotom, maken zich zorgen! Naast eerdergenoemde factoren, is er een andere uitdaging. Het warme weer veroorzaakt in de bossen van oost Europa, een bodem die papperig is in plaats van bevroren. Dit heeft een negatieve invloed op de productie van hout. Tegelijkertijd is China gestart met het kopen van Europees hout om hun eigen bossen te sparen én is de vraag naar hout uit Italië, Frankrijk en Amerika gestegen. Dit alles heeft grote gevolgen voor de prijs en beschikbaarheid van verpakkingshout. In de afgelopen twaalf maanden is de prijs voor verpakkingshout met wel 10 tot 15% gestegen! Deze trend is ook terug te vinden in de indexen, bijgehouden door EUWID.

Door deze marktomstandigheden zijn de inkooptarieven van hout en houtproducten substantieel gestegen. Door deze prijsontwikkelingen is er een verschuiving ontstaan van nieuwe pallets naar gebuikte pallets. De vraag naar gebruikte pallets neemt snel toe, maar het aanbod is beperkt. Met name de beschikbaarheid van EURO pallets en gebuikte pallets in het formaat 800 x 1200 wordt nijpend, bovendien is er momenteel geen sprake van betere vooruitzichten. De grote vraag naar gezaagd hout, in combinatie met het beperkt aanbod, zorgt ervoor dat de situatie op de houtmarkt momenteel zeer gespannen is.

"De verwachting is dat er in de komende maanden geen verbetering komt in deze situatie", vertelt een houten pallet expert. "De wintermaanden zijn doorgaans een moeilijke periode voor extra bevoorrading van de zagerijen waardoor de prijzen mogelijk nog verder zullen stijgen. Aangezien hout voor ongeveer 70% deel uit maakt van de kostprijs van houten pallets, zullen prijsverhogingen duidelijk merkbaar worden in onze sector."