Duurzaamheid

Rotom heeft een actief beleid als het gaat om duurzaam ondernemen en besteedt hier ook veel aandacht aan op diverse fronten.

Pallet recycling

Vanuit verschillende bronnen ontvangt Rotom pallets stromen, na ontvangst worden deze pallets beoordeeld voor hergebruik, reparatie of als brandstof product afgevoerd naar de biomassa industrie of als grondstof voor de spaanplaatindustrie.

Pooling van ladingdragers

Bij pooling maken meerdere klanten gebruik van logistieke middelen uit een emballagepool die Rotom / 2Return beschikbaar stelt. Rotom / 2Return is eigenaar en beheert de emballagepool, die bestaat uit kunststof pallets, inklapbare boxen en containers. De klant betaalt een vergoeding voor distributie, transport, gebruik, reparatie en administratie van de emballage.

  • Rotom levert de gewenste emballage op uw productie- of distributielocatie
  • U verzendt uw goederen en producten middels de emballage naar uw klanten
  • Een slim IT-systeem leest de verzendinformatie automatisch in
  • De web-based software informeert Rotom over afleveradres en -datum
  • Rotom transporteert de emballage van uw klant naar het depot
  • Retour gekomen emballage wordt gecontroleerd, gerepareerd en gereinigd
  • Na inspectie wordt u geïnformeerd over de administratieve afwerking
  • Rotom stelt de emballage via de pool opnieuw beschikbaar aan klanten