Wij zorgen voor de volgende generatie

Duurzame ontwikkeling voor Rotom betekent ervaring en innovatie gebruiken om efficiëntie en productiviteit te verhogen met minder impact op het milieu.

Het betekent ook om onze klanten te helpen hetzelfde te doen - hun bedrijf productiever maken door producten, diensten en oplossingen te leveren die middelen efficiënter gebruiken.

Door vandaag verantwoordelijk te handelen, behouden we ecosystemen, beperken we klimaatverandering en creëren we een betere, gezondere wereld voor degenen die nog moeten komen.

Our Mission ...
We streven ernaar een duurzame en betere wereld te creëren voor toekomstige generaties door oplossingen te bieden voor onze klanten en onze toeleveringsketen en bedrijfsprocessen te verbeteren.

Wij bieden oplossingen op basis van het Rotom 6R concept

Een uitgebreide duurzame aanpak in supply chains omvat een veelzijdige strategie die milieu-, sociale en economische overwegingen omvat gedurende de gehele productie- en distributieketen.

Rotom 6R's

 • # Reuse

  Om eenmalige verpakkingen te vervangen door herbruikbare ladingdragers

 • # Recycle

  Verantwoorde recycling van niet-repareerbare ladingdragers

 • # Responsible

  Zorg dragen voor sociaal en ethisch verantwoord ondernemen

 • # Reimagine

  Zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen

 • # Repair

  Om de levensduur van uw ladingdragers te verlengen

 • # Reduce

  De CO2-uitstoot en de impact op het milieu verminderen en onnodig gebruik voorkomen

Kijk hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen met onze duurzame diensten

Rotom's ontwikkelingsdoelen

Rotom's ontwikkelingsdoelen

2025:

Minimaal 50% hernieuwbare/groene energie

Rotom's ontwikkelingsdoelen

2025:

70% Circulaire ladingdragers, hetzij door gerecycled materiaal, Pooling, Verhuur of Gebruikte ladingdragers

Rotom's ontwikkelingsdoelen

2030:

Scope 1+2 reductie van 50% GHG Scope 3 reductie van 30% broeikasgassen

Rotom's ontwikkelingsdoelen

2024:

Rotom productielocaties zijn PeFC gecertificeerd

Rotom's ontwikkelingsdoelen

2024:

Tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van Rotom Europe

Wij staan voor duurzame groei

Onze duurzaamheidsvisies voor de lange termijn implementeren praktijken die blijvende zakelijke welvaart garanderen terwijl natuurlijke hulpbronnen worden beschermd, gelijkheid wordt bevorderd en nadelige gevolgen voor het milieu en de samenleving worden beperkt.

1. Principes van de circulaire economie

Het stimuleren van hergebruik, recycling of herbestemming van materialen en ladingdragers in plaats van weggooien helpt afval te verminderen en hulpbronnen te behouden.

2. De impact op het milieu verminderen

Dit houdt in dat afval wordt geminimaliseerd, energieverbruik wordt verminderd, milieuvriendelijke materialen worden gebruikt, transportroutes worden geoptimaliseerd om emissies te verlagen en praktijken worden geïmplementeerd die de koolstofvoetafdruk verlagen.

3. Samenwerking en partnerships

Nauw samenwerken met leveranciers, partners en belanghebbenden om duurzaamheidsdoelen en -praktijken in de hele toeleveringsketen op elkaar af te stemmen is cruciaal voor holistische verbetering.

4. Ethische praktijken

Het naleven van eerlijke arbeidspraktijken, het waarborgen van de veiligheid van werknemers en een transparant bedrijfsmodel in de hele toeleveringsketen zijn essentiële onderdelen van duurzaamheid.

5. Innovatie en technologie

Het toepassen van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen die duurzaamheid bevorderen, zoals het gebruik van data-analyse om routes te optimaliseren of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, kan de duurzaamheid van de toeleveringsketen aanzienlijk beïnvloeden.

DUURZAAM EN CIRCULAIR

White papers

Ontdek de kennis van experts: ontdek onze verzameling whitepapers over geavanceerde trends in duurzame logistiek.

Krijg waardevolle inzichten in logistieke innovaties, duurzame praktijken en operationele uitmuntendheid.

Contacteer ons!

Heeft u een vraag of wilt u een samenwerkingsmogelijkheid onderzoeken? Neem dan contact met ons op! Vul het onderstaande contactformulier eenvoudig in en laten we in gesprek gaan met elkaar. Wij staan voor u klaar.

KOPIE VAN UW OFFERTEAANVRAAG

wordt naar u gestuurd per mail

Geen bestand gekozen
X Maximale grootte < 5 MB
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

*Vereiste velden