Problemen Europese houtmarkt door Russische beperkingen

Problemen Europese houtmarkt door Russische beperkingen

De Russische houtmarkt is per januari 2022 een aanzienlijk strikter geworden wat betreft de export en uitvoerrechten van diverse houtproducten. Daarnaast zijn diverse grensovergangen gesloten voor de export van hout. De restricties hebben ernstige gevolgen voor de Europese houtmarkt. De Europese Commissie verzoekt de WTO (World Trade Organization) om opheldering.

Restricties op hout en houtproducten

Diverse houtsoorten en houtproducten hebben exportrestricties gekregen. Van sommige producten mag vanaf januari 2022 een maximum van slechts (!) 13% tot 15% geëxporteerd worden. Deze restricties zijn ver onder het niveau van 80% die in de wetgeving van de WTO is opgenomen. Het niet nakomen van deze internationale overeenkomsten hebben de afgelopen weken al tot meerdere pogingen van de EU geleid om in gesprek te komen. Deze pogingen bleken echter vruchteloos en de Russische maatregelen zijn per januari 2022 van kracht gegaan en hebben direct effect.

Restricties van aantal grensovergangen

Naast beperkingen en quota’s wat betreft uitvoer, zijn ook restricties op het aantal grensovergangen met Rusland doorgevoerd. Van ruim de 30 grensovergangen in 2021 is er slechts één enkele overgang tussen Rusland en Finland (Luttya) nog geopend voor de uitvoer van houtproducten. De EU stelt dat Rusland met het opleggen van restricties in strijd is met de basisbeginselen en -principes van de WTO. Zeker omdat deze grensovergangen technisch gezien volledig geschikt worden geacht voor de internationale houthandel. De EU heeft stappen ondernomen om de huidige set maatregelen die Rusland heeft doorgevoerd opnieuw aan de kaart te stellen bij de WTO.

Gevolgen voor houtindustrie Europa

Gezien het feit dat de houtindustrie in Europa deels afhankelijk is van Russische aanvoer van hout, zijn de huidige maatregelen zeer schadelijk. Gezien het starre Russische standpunt in deze kwestie en de lange looptijd waarmee dit soort kwesties worden afgehandeld, hoeft men niet te hopen op een oplossing op korte termijn. Op economisch vlak kan een prijsverhoging verwacht worden dankzij toenemende schaarste. Dit gaat gevolgen hebben voor diverse sectoren zoals de bouwsector, logistieke sector, papierindustrie, en meubelindustrie. Het is afwachten wanneer meer helderheid wordt geboden en de geschillencommissie van de WTO met een definitieve uitspraak komt.

Bron:

European Commission