Project verbeteren veiligheidscultuur binnen Rotom

Project verbeteren veiligheidscultuur binnen Rotom

Veiligheid binnen Rotom Nederland is een belangrijk onderwerp, voor onze medewerkers en voor onze organisatie. Om die reden wordt er door middel van een project gewerkt aan het bevorderen van de veiligheidscultuur binnen Rotom Nederland. Het Europees Sociaal Fonds steunt dit en stelt daarom subsidie ter beschikking om dit project tot uitvoering te kunnen brengen.

Samenwerken is essentieel binnen het thema veiligheid. Er voor zorgen dat alles qua veiligheid geregeld is, is de eerste stap. Maar hoe we hier vervolgens mee omgaan is minstens zo belangrijk.

Dat vraagt om een kader waarbinnen gewerkt wordt op een veilige en verantwoorde wijze. En dat betekent afspraken maken en die ook nakomen. En collega’s erop wijzen als de afspraken niet nagekomen worden.

Daarnaast is aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn om te komen tot een optimale veiligheidssituatie een belangrijk punt, waarbij uiteraard nog gewerkt kan en moet worden.

Alles start met inzicht. Om te bekijken hoe de veiligheidscultuur verbetert kan worden is in eerste instantie met de leidinggevenden gesproken en op basis daarvan wordt het project verder uitgewerkt waarbij aspecten van Veiligheid en Gezondheid worden benoemd, uitgewerkt en ingevoerd.

Dit project zal in de rest van 2019 plaatsvinden. Eline van der Linden is vanuit Rotom Nederland bij het project betrokken en Stefan van den Heuvel als extern adviseur van Nedcon Organisatieadvies.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, tips en goede ideeën, schroom niet en laat ze weten.