ISPM 15 - fytosanitaire normen voor verpakkingen

ISPM 15 - fytosanitaire normen voor verpakkingen

Bij de keuze van een houten pallet is het belangrijk om de voordelen van het gebruik van warmtebehandelde (HT) pallets te begrijpen. Dit is een noodzakelijk proces om te voldoen aan de eisen van ISPM 15. Maar wat is precies de IPPC-norm met betrekking tot de houten pallet en wat zijn de voordelen?

Wat is de ISPM-15 standaard voor pallets en verpakkingen?

De ISPM 15-norm (algemeen bekend als IPPC of fumigatie) is een internationale norm voor fytosanitaire maatregelen. Het is ontwikkeld door een internationale plantenbeschermingsorganisatie die verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen in verband met de verwerking van hout met een dikte van meer dan 6 mm, dat gebruikt wordt voor het transport van goederen door verschillende landen. ISPM 15/IPPC is met name van toepassing op houten verpakkingsmateriaal in de internationale handel, zoals (euro)pallets.

Waarom is ISPM 15 aanwezig?

Het hoofddoel van ISPM 15 (ook wel IPPC genoemd) is het voorkomen van de verspreiding van ziekten en insecten, die bijvoorbeeld op een pallet mee kunnen reizen en die een negatieve invloed kunnen hebben op planten of ecosystemen. Het biedt richtlijnen voor de eliminatie van alle levende houtorganismen die mogelijk schadelijk zijn voor de fauna en flora op andere continenten. De ISPM 15-norm geeft aan hoe producten moeten worden verwerkt met toegestane verwerkings- en etiketteringsmethoden voor deze producten. Door gebruik te maken van de ISPM 15-norm zijn kopers en gebruikers van houten verpakkingen en pallets gegarandeerd van een probleemloos transport over de hele wereld. ISPM 15 heeft betrekking op alle houten verpakkingen zoals pallets, kratten of palletranden, die voorheen een warmtebehandeling (HT), begassing en etikettering met een conformiteitsmerkteken nodig hadden.

Welke landen zijn betrokken bij de productie van IPPC-pallets

De ISPM 15 (IPPC)-norm wordt niet gebruikt in de handel tussen de landen van de Europese Unie (inclusief Zwitserland). Voor Europese landen buiten de EU geldt dat verpakkingshout en stuwhout moet voldoen aan de eisen van de ISPM 15-norm om te mogen worden geïmporteerd in EU-landen.

Hoe ziet het warmtebehandelingsproces van houten verpakkingen eruit?

Om het warmtebehandelingsproces effectief te laten zijn, moet het correct worden uitgevoerd. Het gebruikte hout moet eerst worden ontschorst, omdat alleen de kern nodig is voor de productie van pallets. Houten verpakkingen moeten worden verwarmd tot de minimale kerntemperatuur van 56°C. De kerntemperatuur van het hout moet ten minste 30 minuten worden aangehouden. Het is gedocumenteerd dat een temperatuur van 56°C vereist is om een breed scala aan ongedierte te elimineren. Houten verpakkingsmaterialen, zoals houten palletshouten pallets, kratten of opzetranden voor pallets, dienen een hittebehandeling (HT) te ondergaan in een gespecialiseerde droogkamer volgens gedetailleerde richtlijnen opgesteld in ISPM 15/IPPC die de temperatuur en de duur aangeven. Bij Rotom Nederland in Son, nabij Woensel, beschikken we over adequate faciliteiten die zijn uitgerust met gespecialiseerde drogers waar u een thermische behandeling kunt uitvoeren.

Warmtebehandeling van houten pallets in een Rotom droogkamer

De warmtebehandeling wordt nu beschouwd als de beste behandeling voor ISPM 15

Andere behandelingen, zoals chemische fumigatie, zijn ingetrokken omdat er sporen van giftige stoffen in het hout zijn aangetroffen. De warmtebehandeling (HT) voor ISPM 15 (IPPC) elimineert insecten en larven, vermindert de luchtvochtigheid en zorgt voor een veilige hantering van de pallets. De warmtebehandeling verhoogt ook de weerbestendigheid van de pallet zodat ze minder snel een reparatie moeten krijgen.

Hoe bewijs je dat de gefabriceerde houten pallet voldoet aan ISPM 15 (IPPC)?

Zodra de pallet op de juiste wijze is verwerkt en gedroogd, wordt deze voorzien van het ISPM-zegel en indicatie van het land van oorsprong. Het hieronder afgebeelde IPPC-keurmerk wordt permanent aangebracht op houten verpakkingen, ten minste op twee tegenover elkaar liggende zijden van de pallet, waarmee wordt gecertificeerd dat al het massieve hout voldoet aan de criteria voor warmtebehandeling.

Gemarkeerde houten pallet met IPPC-certificaat

Welke markeringen hebben warmtebehandelde pallets?

Het is heel belangrijk dat u houten verpakkingen kunt traceren en een verantwoordelijkheidsketen kunt opzetten voor de hele keten. Pallets die het ISPM 15-/IPPC-proces hebben doorlopen, worden gestempeld met een wereldwijd erkend speciaal merkteken. Het volgende deel van de code identificeert de entiteit die verantwoordelijk is voor het fumigatieproces, de naam van het land en het certificeringsnummer van de pallet. Vervolgens zijn er twee letters die het palletverwerkingsproces aangeven. Als de pallet een geschikte warmtebehandeling heeft ondergaan, wordt deze gemarkeerd met de letters HT. Dit zijn absoluut noodzakelijke elementen om het palletfumigatiemerk te laten voldoen aan de IPPC-normen.

Kenmerken van de ISPM15-markering op houten verpakkingen

Voordelen van de warmtebehandeling

De belangrijkste reden voor de IPPC-eis is het minimaliseren van het risico van migratie van houtlevende organismen op houten verpakkingen en pallets. De verspreiding van insecten en andere plagen uit het buitenland kan een aanzienlijke impact hebben op het lokale milieu. Vervuiling door insecten kan zelfs leiden tot ziekte bij palletreparateurs. Het verhogen van het sterilisatieniveau is een ander voordeel van palletverwerking. De houten pallet is vatbaarder voor bacterie- en schimmelgroei, vooral als deze niet goed wordt opgeslagen vanwege vocht, maar is kleiner bij warmtebehandelde (HT) pallets en vermindert het risico op bacterie- en schimmelgroei enigszins. Er zijn echter ook andere voordelen van het gebruik van warmtebehandelde houten pallets, zoals een grotere duurzaamheid en weersbestendigheid.

Wie geeft het IPPC-certificaat voor een pallet af en zorgt voor de uitvoering ervan?

Om de IPPC-norm zo goed mogelijk te halen, wordt in Nederland een speciaal register bijgehouden van bedrijven die aan de gestelde eisen voldoen en die gerechtigd zijn om pallets te verwerken volgens de ISPM-15-norm. De registratie van de producenten, met de goedkeuring van de hoofdinspecteur voor plantenbescherming en zaden, wordt uitgevoerd en gecontroleerd door de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV). Indien een bedrijf in het register is ingeschreven, is het door het personeel van dat instituut aan een audit onderworpen en heeft het een uniek nummer gekregen dat voor de etikettering van de producten wordt gebruikt.

Rotom Nederland is al vele jaren gecertificeerd en deze certificering kan worden gedownload van onze website. Als fabrikant van houten verpakkingen worden wij regelmatig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de kwaliteitssystemen, de inzameling, de scheiding, de certificatiemerken en het archiefbeheer aan alle noodzakelijke normen voldoen. Dit betekent dat we het hout controleren vanaf het moment dat het bij Rotom Nederland aankomt tot aan het vertrek.

Wat zijn de gevolgen van een gebrek aan certificering of slechte markering?

De ISPM 15-/IPPC-markering maakt deel uit van de documentatie en is zeer belangrijk voor de inklaring van pallets en houten verpakkingsmaterialen, net als het hele fumigatieproces en het certificaat. U moet zich ervan bewust zijn dat u als exporteur ernstige gevolgen kunt ondervinden van het niet voldoen aan de ISPM-15-vereisten. Dit kan zijn: douanesloten, afwijzing of de noodzaak om de goederen opnieuw te verpakken, wat vrij hoge kosten met zich mee kan brengen. Bovendien heeft het land waar de pallet wordt geleverd bijvoorbeeld het recht om de verpakking en de inhoud volledig te vernietigen op kosten van de exporteur. Daarom is het absoluut niet de moeite waard om het ontbreken van een goede etikettering te riskeren.

Warmtebehandelde (HT) houten pallets en kisten kopen

Bij Rotom Nederland kunnen we u helpen om te voldoen aan de ISPM 15-richtlijnen. Wij leveren een scala aan warmtebehandelde houten verpakkingen volgens IPPC/ISPM 15, waaronder pallets, kisten en palletranden. Al onze verpakkingen zijn voorzien van een IPPC-certificaat, bedrijfsregistratiedocument en procesgegevens. Wij bieden ook warmtebehandelingsdiensten aan voor verpakkingen van alle formaten, zodat u er zeker van kunt zijn dat al uw producten aan de vereiste normen voldoen.