Hoe beïnvloeden stroomonderbrekingen de toeleveringsketens?

Hoe beïnvloeden stroomonderbrekingen de toeleveringsketens?

U kunt het gezegde: een ketting slechts zo sterk is als de zwakste schakel. Wat de huidige staat van de mondiale toeleveringsketen betreft, is de zwakte ervan op vele plaatsen duidelijk. De uitdaging voor elke manager bestaat er vandaag in de logistieke veerkracht te vergroten zonder het concurrentievermogen te verzwakken.

Het nummer één onderwerp in al het economische nieuws van dit moment is de energiecrisis in China. De autoriteiten daar rantsoeneren de energievoorziening nu de prijs van geïmporteerde steenkool exorbitant stijgt. Daarnaast is er een een ernstig tekort aan steenkool in het land als gevolg van de stijgende export en de strengere emissienormen waaraan China in 2030 wil voldoen.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de wereldeconomie door de stillegging van het werk van fabrieken die produceren voor concerns als: Apple of Tesla. Dit doet vrezen voor een vertraging van de economische groei en een verergering van de verstoring van de mondiale toeleveringsketens. Veel analisten (bron: the Guardian) denken dat het maanden kan duren voordat de Chinese autoriteiten hun energieproductie onder controle krijgen en aan de stijgende vraag kunnen voldoen.

Onrust in bevoorradingsketen en prijsstijgingen

Als gevolg van logistieke verstoringen is de situatie op de containermarkt, scheepvaartroutes, havens, luchtvervoer, vrachtlijnen, spoorwegen en zelfs opslagplaatsen moeilijk te voorspellen. Dit vertaalt zich weer in tekorten aan belangrijke productie-onderdelen, achterstanden bij de bestellingen, vertragingen bij de leveringen en stijgende transportkosten en consumentenprijzen.

Eén factor heeft automatisch gevolgen op andere gebieden. Dit is duidelijk te zien in het geval van het tekort aan zeecontainers. Dit veroorzaakte onmiddellijk een sterke stijging van de vervoerstarieven, waardoor de internationale havens overvol raakten, wat vervolgens doorwerkte in de hoge vrachttarieven, het vrachtwagentekort verergerde en de levering van bestelde pakketten vertraagde.

Hoe kunt u uw toeleveringsketen beschermen en uw bedrijf soepel laten draaien?

Wanneer levertijden langer worden gaan fabrikanten die te kampen hebben met tekorten aan belangrijke onderdelen op zoek naar andere bronnen. Vertragingen hebben ook gevolgen voor de levering van halffabrikaten. Om verder te kunnen produceert u onvolledige producten die extra moeten worden opgeslagen. In beide gevallen is de ideale oplossing voor tijden van verstoring Verhuur van logistieke producten of opslagmiddelen.

Als ervaren adviseurs van onze zakenpartners zorgen we ervoor dat u over alternatieve bronnen beschikt voor logistieke verpakkingen. Bij gebrek aan verpakkingen op de markt, zoals houten of plastic pallets of gitterboxen, is het de moeite waard om te kijken naar de mogelijkheid om deze dragers te huren.

Wat levert verpakkingsverhuur op?

Het verhuurprogramma is een zeer flexibele oplossing waarmee u kunt inspelen op tijdelijke of kortdurende productieverschuivingen. Heeft u een grote hoeveelheid geproduceerde goederen maar onvoldoende opslagcapaciteit? Misschien voert u noodzakelijk onderhoud uit aan machines in uw fabriek. Of wellicht hebt u een hoogseizoen en veel bestellingen die van invloed zijn op de hoeveelheid geproduceerde goederen.

U kunt bij ons houten pallets, gitterboxen of stapelrekken huren voor dat speciale moment. Als u het materiaal langer nodig hebt, kunt u het ook aanschaffen. Als u het niet meer nodig hebt, stuurt u het gewoon terug en wint u opslagruimte.

Het huren van verpakkingen betekent financiële verlichting in tijden van onrust

In een onstabiele tijd waarin prijsveranderingen vrijwel van de ene dag op de andere plaatsvinden, is elke extra investering in de aanschaf van nieuwe apparatuur een grote financiële belasting. Als u pakketten voor een bepaalde periode huurt, houdt u uw kapitaalbudget intact. Huurgelden kunnen dan worden aangemerkt als bedrijfskosten en u houdt geld over voor andere kapitaaluitgaven en investeringen.

In tijden van logistieke ontwrichting zijn veel overzeese leveringen onzeker, terwijl u ondertekende contracten moet nakomen. Door te kiezen voor het huren van verpakkingen voorkomt u mogelijke vertragingen in de productie of de toeleveringsketen wanneer projecten op korte termijn worden afgerond, en maakt u optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte.

Onze zakenpartners hebben veel baat bij huren

Het huren van verpakkingen loont de moeite. Hier geven we het woord aan een van onze partners, een toonaangevend bedrijf in metalen verpakkingen. In 2020 is het vanwege een pandemie voor iedereen een prioriteit geworden om de financiën van het bedrijf optimaal te beheren zonder de groei van de productie te verliezen. Daarom stonden de managers van dit bedrijf voor de keuze om metalen rolcontainers aan te schaffen of een andere oplossing te zoeken.

Het bleek dat onze flexibele aanpak het mogelijk maakte om metalen rolcontainers te huren. De directie van het bedrijf besloot de rolcontainers te huren, omdat zij geen geld hoefde te investeren voor een eenmalige aanschaf. De huurperiode is 5 jaar, met een optie tot koop na deze periode. Wat is de mening van de raad van bestuur van de onderneming over de samenwerking?

"Eind 2019 zijn we een inkoopprocedure gestart met verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van metalen containers. De firma ROTOM was een van de weinige die aan al onze eisen voldeed met betrekking tot: de hoge kwaliteit van de materialen waaruit de containers worden gemaakt, de productie van containers op onze individuele bestelling, de levertijden".

Nasi partnerzy biznesowi odnoszą konkretne korzyści z wynajmu

Verpakkingen voor meervoudig gebruik op weg naar duurzaamheid

Het hergebruik van verpakkingen is tegenwoordig standaard aan het worden. Bij Rotom bieden wij u de mogelijkheid om robuuste verpakkingen te hergebruiken die jarenlang intensief gebruik kunnen doorstaan. Dit geldt voor een breed scala van producten, zoals pallets voor zwaar gebruik, stapelboxen en nestbare rolcontainers.

Wij helpen onze klanten de juiste oplossing voor pallet- of rolcontainerhuur te kiezen op basis van het type toepassing in hun bedrijfstak. Wij kunnen rolcontainerhuur in omloop combineren met diensten zoals pooling of reparatie en onderhoud.

Dit is hoe wij u helpen deel uit te maken van een gesloten kringloopeconomie, het verbruik van hulpbronnen te verminderen en afval en milieu-effecten te minimaliseren. Als verpakkingen niet meer te repareren zijn, recyclen we ze en maken er nieuwe producten van.

Laat uitdagingen je succes bepalen

Hoewel de door de pandemie veroorzaakte economische onrust veel zwakke punten in de toeleveringsketens aan het licht heeft gebracht, hoeft dit geen reden tot bezorgdheid te zijn, maar juist een motivatie om te innoveren. Als ervaren manager zult u deze crisis zeker aangrijpen om uw logistieke processen met een frisse blik onder de loep te nemen, de zwakke punten ervan te begrijpen en stappen te ondernemen om de veerkracht te vergroten.

Laten we partners worden in deze kwestie. Wij bieden u oplossingen op maat van uw behoeften. Laten we het er samen over hebben hoe we het risico op verstoringen, die zeker nog enige tijd zullen voortduren, kunnen beperken.

Geïnteresseerd in het onderwerp logistiek tijdens disruptie? Lees meer op de blog: